برنامه مجموعه استخر دانشگاه علوم پزشکی ایران زمستان  1402

 

سانس

 

روز

6-7.30

8-9.30

10-11.30

12-13.30

14-15.30

16-17.30

18-19.30

20-21.30

22-23.30

شنبه

هیات علمی و کارکنان

تفریحی

(کارکنان-هیات علمی-دانشجویان)

تفریحی

(کارکنان-هیات علمی-دانشجویان)

هیات علمی و کارکنان

تفریحی

(کارکنان-هیات علمی-دانشجویان)

آموزشی

----

تیم منتخب

کارکنان و دانشجویان

----

یکشنبه

هیات علمی و کارکنان

تفریحی

(کارکنان-هیات علمی-دانشجویان)

تفریحی

(کارکنان-هیات علمی-دانشجویان)

هیات علمی و کارکنان

تیم منتخب

کارکنان و دانشجویان

آموزشی

آموزشی دانشجویان

تفریحی

کارکنان-هیات علمی-دانشجویان

-----

دوشنبه

هیات علمی و کارکنان

تفریحی

کارکنان-هیات علمی-دانشجویان

تفریحی

(کارکنان-هیات علمی-دانشجویان)

هیات علمی و کارکنان

----

تفریحی

کارکنان-هیات علمی-دانشجویان

----

----

----

سه شنبه

هیات علمی و کارکنان

تفریحی

(کارکنان-هیات علمی-دانشجویان)

تفریحی

کارکنان-هیات علمی-دانشجویان

هیات علمی و کارکنان

تیم منتخب

کارکنان و دانشجویان

آموزشی

تفریحی

(کارکنان-هیات علمی-دانشجویان)

تفریحی

کارکنان-هیات علمی-دانشجویان

-----

چهارشنبه

----

تفریحی

کارکنان-هیات علمی-دانشجویان

هیات علمی و مدیران

تفریحی

کارکنان-هیات علمی-دانشجویان

تفریحی

کارکنان-هیات علمی-دانشجویان

آموزشی

----

تفریحی

کارکنان-هیات علمی-دانشجویان

تیم منتخب

کارکنان و دانشجویان

پنجشنبه

تفریحی

(کارکنان-هیات علمی-دانشجویان)

تفریحی

کارکنان-هیات علمی-دانشجویان

-----

آموزشی دانشجویان

تفریحی

(کارکنان-هیات علمی-دانشجویان)

تفریحی

کارکنان-هیات علمی-دانشجویان

تفریحی

(کارکنان-هیات علمی-دانشجویان)

تفریحی

کارکنان-هیات علمی-دانشجویان

-----

جمعه

تفریحی

(کارکنان-هیات علمی-دانشجویان)

تفریحی

(کارکنان-هیات علمی-دانشجویان)

تفریحی

(کارکنان-هیات علمی-دانشجویان)

تیم منتخب

کارکنان و دانشجویان

تفریحی

کارکنان-هیات علمی-دانشجویان

تفریحی

کارکنان-هیات علمی-دانشجویان

----

----

----

 

برای دانلود برنامه استخر کلیک کنید

 

 

 • روزهای فرد برای بانوان و روزهای زوج و جمعه ها مختص آقایان می باشد. مجموعه ایام تعطیلات رسمی(به استثناء ایام وفات و سوگواری) دایر می باشد.
   • ورود به مجموعه استخر با ارائه کارت دانشجویی ، کارت پرسنلی کارکنان و کارت پرسنلی اعضاء هیات علمی امکان پذیر می باشد.
   • به دلیل حفظ ایمنی و تامین سلامت ورزشکاران عزیز ، سقف استفاده از کلیه سانس ها در استخر حداکثر 60 نفر می باشد.
   • سانس های تفریحی جهت استفاده همکاران ، اعضاء هیات علمی و دانشجویان می باشد.
   • استفاده همراهان دانشجویان و همکاران وزارت بهداشت با تعرفه آزاد بلامانع می باشد. همراه حداکثر 2 نفر مجاز می باشد
   • تعرفه استفاده استخر در هر سانس(1.5 ساعت)  برای دانشجویان 25 هزار تومان (دانشجویان بین الملل و آزاد 120هزارتومان) ، کارکنان و بازنشستگان 30هزار تومان و اعضائ هیات علمی 35 هزار تومان می باشد.  
   • تعرفه استفاده از سالن بدنسازی در هر سانس(1.5 ساعت) برای دانشجویان 25 هزار تومان (دانشجویان بین الملل 120هزارتومان) ، کارکنان و بازنشستگان 30هزار تومان و اعضائ هیات علمی 35 هزار تومان می باشد.
   • ساعات استفاده از سالن بدنسازی جهت بانوان روزهای فرد از ساعت7 الی 9 و 12 الی 19 و دربخش آقایان روزهای زوج 12 الی 18 می باشد.
   • شماره تماس مجموعه  :  86707000
   •  

جهت ثبت نظر خود در خصوص استخر، لطفا روی لینک زیر کلیک نمایید

https://mpa.iums.ac.ir/estakhar%E2%80%93nazar

Template settings