معرفی میز خدمت:

 

 

میز خدمت برای دستیابی آسان و سریع مردم به خدمات دستگاه‌های اجرایی و همچنین تکریم ارباب‌ رجوع راه‌اندازی شد و دستگاه‌های مشمول این قانون مکلف شدند واحد هماهنگ‌کننده‌ای با عنوان "میز خدمت" در طبقه همکف ساختمان و با اعطای اختیارات، راه‌اندازی کنند تا مراجعه‌کنندگان بدون حضور در واحدهای داخلی دستگاه، خدمت مورد نیاز خود را تنها از طریق این میز دریافت نمایند. در راستای بهبود فرآیندهای ارائه خدمت به ارباب رجوع، سامانه خدمات اداری دانشگاه (میز خدمت) در اواخر بهمن ماه سال ۹۰ با اهداف ذیل در طبقه همکف ستاد مرکزی دانشگاه آغاز بکار کرد.

 

اهداف راه اندازی:

  • افزایش رضایتمندی ارباب رجوع
  • تسریع ارائه خدمات
  • کاهش زمان انتظار و سرگردانی ارباب رجوع
  • تمرکز بیشتر کارشناسان بر امور کارشناسی
  • حذف امور بدون ارزش افزوده
  • کاهش اتلاف حرکتی ارباب رجوع

 

 

شیوه نامه استقرار میز خدمت حضوری:

شیوه نامه استقرار میز خدمت حضوری_4.pdf

 

 

دستوالعمل میز خدمت:

دستورالعمل میز خدمت_2.pdf

 

 

قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان: 

قانون حمایت از حقوق مصرف کننده.pdf

 

دستورالعمل طرح تکریم ارباب رجوع:

دستورالعمل طرح تکریم ارباب رجوع در دانشگاه علوم پزشکی ایران

 

 

پرسشنامه سنجش رضایت ارباب رجوع: 

شهروند گرامی خواهشمند است با اعلام میزان رضایت خود از هر یک محورهای ارائه شده در این پرسشنامه ما را در ارتقا سطح رعایت حقوق شهروندی یاری فرمایید.

 

محور سنجش 1: شفافیت فرآیندی
محور سنجش 2: پاسخگویی و مسئولیت پذیری
محور سنجش 3: تسلط بر فرایند
محور سنجش 4: زمان فرایند
محور سنجش 5: نظامند بودن فرایند
محور سنجش 6: کلیت فرایند
Template settings