مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی- [اخبار پایگاه]
پینگ پنگ

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۱۱ | 
قابل توجه شرکت کنندگان در رشته پینگ پنگ:

  لطفا  روز دوشنبه مورخ 16/5/96 ساعت 13:30 همراه با آخرین حکم حقوقی و کارت ملی در سالن ورزشی دانشگاه علوم پزشکی (پردیس همت) حضور یابید.
                                                                                        
 ورزش کارکنان
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=63.30063.52911.fa
برگشت به اصل مطلب