مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی- [اخبار پایگاه]
اعلام تاریخ مسابقات

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۱۱ | 

امر به ورزش امر به معروف است(مقام معظم رهبری)
جهت اعزام 4 رشته ورزشی بانوان به مسابقات قهرمانی کشور(خزرآباد ساری) مسابقات داخلی شامل رشته های( دارت- تنیس روی میز- آمادگی جسمانی- شطرنج) در تاریخ ذیل در سالن شهید همت برگزار می گردد.


 
جدول مسابقات بانوان- انتخابی قهرمانی کشور(خزرآباد ساری)و هفته دولت
آمادگی جسمانی روز یکشنبه 96/5/15 ساعت 13/30 سالن شهید همت
دارت
روز یکشنبه 96/5/15 ساعت 13/30 سالن شهید همت
تنیس روی میز روز دوشنبه 96/5/16 ساعت 13/30 سالن شهید همت
شطرنج
روز دوشنبه 96/5/16 ساعت 13/30 سالن شهید همت

 
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=63.30063.52882.fa
برگشت به اصل مطلب