مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی- [اخبار پایگاه]
اطلاعیه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۴/۲۳ | 

احتراماً بدینوسیله به اطلاع همکاران محترم شاغل در پردیس همت می رساند از روز چهارشنبه مورخ 95/4/23، همه روزه خروج کلیه خودروهای شخصی و دولتی (ازساعت 6/30صبح لغایت 18/30) صرفاً از درب ضلع جنوب غربی دانشگاه صورت خواهد گرفت . ضمناً ورود کلیه خودروها کما فی السابق از طریق درب اصلی (شمال غربی) دانشگاه امکان پذیر خواهد بود.

 

نشانی مطلب در وبگاه مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=63.30063.29055.fa
برگشت به اصل مطلب