مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی- [اخبار پایگاه]
اطلاعیه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۴/۲ | 

کاهش ساعت کار در ایام پس از شبهای قدر، همانند سالهای گذشته

 منوط به اعلام هیئت محترم دولت خواهد بود.لذا در صورت کاهش

ساعت کاری ،تغییر ساعت حرکت سرویسها نیز به همان نسبت صورت می گیرد.

نشانی مطلب در وبگاه مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=63.30063.28412.fa
برگشت به اصل مطلب