مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی

آقای رضا پور سمائی
شماره تلفن86702102
پست سازمانیمدیر امور پشتیبانی و رفاهی
محل خدمتمدیریت امور پشتیبانی و رفاهی
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۷/۱۸

[ برگشت به فهرست افراد ]