مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی

خانم صدیقه معصومی
شماره تلفن86702015
رشته تحصیلیمدیریت دولتی
پست سازمانیرئیس اداره رفاه
محل خدمتمدیریت نظارت و توسعه امور عمومی
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۴/۱۲

[ برگشت به فهرست افراد ]