مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی

آقای یعقوبعلی حاصلی
شماره تلفن86702807
شرح وظایفمسئول ورزش کارکنان
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۴/۳۱

[ برگشت به فهرست افراد ]