مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی

آقای دکتر مرتضی آرمیده
شماره تلفن86702104
رشته تحصیلیدکترای حرفه ای پزشکی
پست سازمانیپزشک معتمد
محل خدمتمدیریت امور پشتیبانی و رفاهی
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۴/۳۱

[ برگشت به فهرست افراد ]