مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی

خانم فاطمه پناهپور
شماره تلفن2107
رشته تحصیلیکارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی
پست سازمانیکارشناس سمعی و بصری
محل خدمتاداره رفاه
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۴/۲۷

[ برگشت به فهرست افراد ]