مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی

خانم ماندانا رضایی
شماره تلفن86702139
پست سازمانیسرپرست اداره سامانه و دبیرخانه مرکزی
محل خدمتدبیرخانه مرکزی
شرح وظایفشرح وظایف سرپرست دبیرخانه - مدیریت بر دریافت و ثبت و شماره گذاری نامه ها، مکاتبات ، بخشنامه ها، دستورالعملها و نظارت بر مراحل تفکیک و توزیع و تحویل با حفظ محرمانگی کلیه فعالیتها - بهره گیری صحیح از سیستم های مکانیزه اتوماسیون اداری دانشگاه ،کارتابل وزارت و کارتابل سیستم پیام دولت -همکاری و هماهنگی امور بادبیرخانه های دانشگاه ودبیرخانه سازمانهای دیگر و نظارت و ارزیابی بر عملکردکیفی و کمی کارکنان دبیرخانه و حفظ نظم و انضباط کارکنان شرح وظایف سامانه خدمات اداری - هماهنگی و همکاری با معاونت آموزشی ومدیریت نیروی انسانی( بخش کارگزینی و بازنشستگی )‌ و مدیریت امورمالی در جهت ارائه خدمات با کیفیت بالا در کوتاه ترین زمان ممکن باحفظ تکریم ارباب رجوع ورعایت نظم و انضباط کارکنان سامانه خدمات اداری
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۴/۱۲

[ برگشت به فهرست افراد ]