مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی

پرویز مولایی
شماره تلفن86702187
محل خدمتاداره امور قراردادها
شرح وظایفبایگان –نامه رسان: کپی گرفتن اسناد و تفکیک کردن و تحویل دادن به حراست – اسکن کردن پیش فراخوان ، صورتجلسه ترک تشریفات و مناقصات/ مزایدات و توجیهی- فکس کردن نامه های فنی بازرگانی به شرکتها و دعوتنامه به بازرسی
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۳/۲۷

[ برگشت به فهرست افراد ]