مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی

خانم فاطمه داودنیا
شماره تلفن86702187
محل خدمتاداره امور قراردادها
شرح وظایف• انجام کلیه امور وتهیه و تنظیم و تأیید کلیه اوراق مرتبط با مناقصه ایاب و ذهاب و خودروسواری • مکاتبه، مکالمه و راهنمایی واحد های تابعه در ارتباط با برگزاری مناقصات فوق الذکر • برگزاری جلسات توجیهی مناقصات مربوطه • تهیه و تنظیم نامه های مرتبط با تمدید و افزایش حجم قراردادها • تهیه و تنظیم کلیه دعوتنامه های جلسات پیش فراخوان ، توجیهی و مناقصات
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۴/۱۲

[ برگشت به فهرست افراد ]