مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی

عبداله صیاد
شماره تلفن86702100
پست سازمانیسرپرست اداره امور قراردادها
محل خدمتاداره امور قراردادها
شرح وظایف1- برگزاری مناقصات و مزایدات تمام واحدهای تابعه دانشگاه 2- ارائه مشاوره درخصوص امور واگذاری به واحدهای تابعه و پیمانکاران 3- نظارت و سامان دهی کلیه وظایف کارشناسان اداره امور قراردادها 4- نظارت بر قراردادهای تیپ شده در موضوعات مختلف 5- تهیه و تنظیم گزارش عملکرد دوره ای اداره امور قراردادها و ارائه به مافوق
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۳/۲۷

[ برگشت به فهرست افراد ]