مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی

فریدون قیطانی
شماره تلفن86702109
محل خدمتدبیرخانه مرکزی
شرح وظایفدریافت نامه‌های پستی از اداره پست منطقه و ثبت دفتری وتفکیک و ارسال نامه‌ها به ریاست ،معاونت‌ها و واحدهای تابعه دانشگاه– ثبت‌نامه‌ها از طریق اتوماسیون اداری – پاسخگویی تلفنی و حضوری به ارباب رجوع و پی‌گیری نامه‌هاو انجام امور مربوط به دبیرخانه وبایگانی
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۳/۲۷

[ برگشت به فهرست افراد ]