مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی

بهروز درخشانی
شماره تلفن86702145
محل خدمتدبیرخانه مرکزی
شرح وظایفدریافت و ارسال نامه‌های وزارت بهداشت و دانشگاه های سراسر کشور وشبکه پیام دولت ،پاسخگویی به ارباب رجوع (حضوری و تلفنی و با استفاد ازسیستم پیامکی) بایگانی و انجام سایر امور مربوط به دبیرخانه
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۳/۲۷

[ برگشت به فهرست افراد ]