مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی

مرتضی نقدی
شماره تلفن86702125
محل خدمتدبیرخانه مرکزی
شرح وظایفثبت و ارسال نامه‌های اتوماسیون اداری ازطریق پست وشبکه مجازی،پاسخگویی و پی گیری نامه های ارباب رجوع (حضوری و تلفنی و با استفاد ه ازسیستم پیامکی) بایگانی و انجام سایر امور مربوط به دبیرخانه
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۳/۲۷

[ برگشت به فهرست افراد ]