مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی

مجید مصطفوی
شماره تلفن86702264
محل خدمتسامانه خدمات اداری
شرح وظایفثبت نامه های وارده وارسالی ، دریافت و ارسال نامه از طریق شبکه مجازی و پاسخگویی و پی گیری نامه های ارباب رجوع (حضوری و تلفنی و و با استفاد ه ازسیستم پیامکی) بایگانی وانجام امور مربوط به دبیرخانه
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۳/۲۷

[ برگشت به فهرست افراد ]