مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی

مصطفی ابراهیمی
محل خدمتسامانه خدمات اداری
شرح وظایفثبت نامه‌های وارده و ارسالی معاونت آموزشی،ارسال و دریافت نامه از طریق شبکه مجازی و پی گیری و پاسخگویی به ارباب رجوع (تلفنی و حضوری و سیستم پیامکی )
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۳/۲۷

[ برگشت به فهرست افراد ]