مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی

خانم ثریا نصیری مستان آباد
شماره تلفن86702258
محل خدمتسامانه خدمات اداری
شرح وظایفبرقراری حقوق وظیفه بگیر ،تحویل مدارک کمک هزینه فوت و ازدواج،تحویل مدارک عائله‌مندی و اولاد ، بیمه عمر ، برقراری و ابطال بیمه خدمات درمانی بازنشستگان و پاسخگویی به ارباب رجوع (تلفنی و حضوری)
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۴/۱۲

[ برگشت به فهرست افراد ]