مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی

اکبر خسروی کیان
شماره تلفن86702257
محل خدمتسامانه خدمات اداری
شرح وظایفپرداخت کمک هزینه فوت و ازدواج،برقراری حق عائله‌مندی و اولاد بیمه عمر، برقراری و ابطال بیمه خدمات درمانی بازنشستگان و پاسخگویی به ارباب رجوع (تلفنی و حضوری)
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۳/۲۷

[ برگشت به فهرست افراد ]