مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی

علی قربانی بین کلایه
شماره تلفن86702115
محل خدمتمدیریت نظارت و توسعه امور عمومی-تدارکات
شرح وظایفمسئول انبار ،بررسی درخواستها و صدوردرخواست خرید صدورقبض ها
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۳/۲۱

[ برگشت به فهرست افراد ]