Close

دانشگاه علوم پزشکی ایران

آرش نباتی
شماره تلفن86702111
پست سازمانیمتصدی امور دفتری
محل خدمتمدیریت نظارت و توسعه امور عمومی-تدارکات
شرح وظایفکارپرداز ، پی گیری درخواست خریدکالا و تحویل انبار
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۳/۲۱

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]