مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی

محرمعلی یعقوبی
شماره تلفن86702178
محل خدمتمدیریت نظارت و توسعه امور عمومی-تدارکات
شرح وظایفکارپرداز ، اموردفتری تدارکات پیگیری درخواست و خرید کالاو تحویل به انبار
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۳/۲۱

[ برگشت به فهرست افراد ]