مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی

محرابعلی روحانی
شماره تلفن86702120
پست سازمانیکارپرداز
محل خدمتمدیریت نظارت و توسعه امور عمومی-تدارکات
شرح وظایفسرپرست تدارکات
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۳/۲۱

[ برگشت به فهرست افراد ]