مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی

رضا نور محمدی
شماره تلفن86702742
محل خدمتمدیریت نظارت و توسعه امور عمومی-واحد تاسیسات
شرح وظایفانجام کارهای جوشکاری و سرشیفت موتور خانه
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۳/۲۱

[ برگشت به فهرست افراد ]