مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی

داود نصیرایی نژاد
شماره تلفن86701
محل خدمتمدیریت نظارت و توسعه امور عمومی-واحد تاسیسات
شرح وظایفانجام کارهای تلفنخانه مرکزی
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۳/۲۱

[ برگشت به فهرست افراد ]