مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی

سیروس ناطقی
شماره تلفن86702742
شرح وظایفانجام کلیه کارهای مکانیکی موتور خانه مرکزی
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۳/۲۱

[ برگشت به فهرست افراد ]