Close

دانشگاه علوم پزشکی ایران

هوشنگ مهدی زاده
شماره تلفن86702742
محل خدمتمدیریت نظارت و توسعه امور عمومی-واحد تاسیسات
شرح وظایفانجام کارهای جوشکاری . شیفت موتور خانه مرکزی
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۳/۲۱

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]