Close

دانشگاه علوم پزشکی ایران

جاوید فرخی
شماره تلفن86702742
محل خدمتمدیریت نظارت و توسعه امور عمومی-واحد تاسیسات
شرح وظایفانجام کارهای تسویه خانه و سپتیک
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۳/۲۱

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]