مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی

ظهراب ظفری شجاع
شماره تلفن86703010
محل خدمتمدیریت نظارت و توسعه امور عمومی-واحد تاسیسات
شرح وظایفانجام کارهای مکانیکی و الکتریکی ساختمان پزشکی
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۳/۲۱

[ برگشت به فهرست افراد ]