مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی

داود عیسی زاده
شماره تلفن86705050
شرح وظایفانجام کارهای برقی و بی ام اس کتابخانه مرکزی
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۳/۲۱

[ برگشت به فهرست افراد ]