مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی

مجتبی شریفی
شماره تلفن86702709
شرح وظایفانجام کلیه کارهای تاسیساتی ساختمان همایش های رازی
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۳/۲۱

[ برگشت به فهرست افراد ]