مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی

علی شفقی
شماره تلفن86704616
شرح وظایفانجام کارهای مکانیکی و لوله کشی ساختمان پیرا پزشکی
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۳/۲۱

[ برگشت به فهرست افراد ]