مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی

عباس چیانی
محل خدمتمدیریت نظارت و توسعه امور عمومی-واحد تاسیسات
شرح وظایفاپراتور تلفنخانه دانشگاه
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۳/۲۱

[ برگشت به فهرست افراد ]