مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی

بهنام جمشیدی
شماره تلفن86702117
پست سازمانیکارشناس
محل خدمتاداره رفاه و تعاون
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۹/۸

[ برگشت به فهرست افراد ]