مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی

داود امانی
شماره تلفن86702147
پست سازمانیکارشناس اداره رفاه
محل خدمتاداره رفاه و تعاون
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۳/۲۰

[ برگشت به فهرست افراد ]