مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی

خانم سمیرا تقی زاده
شماره تلفن86702114
محل خدمتاداره رفاه و تعاون
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۴/۱۲

[ برگشت به فهرست افراد ]