مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی

خانم فاطمه جلیل زاده
شماره تلفن86702105
محل خدمتاداره رفاه و تعاون
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۴/۱۲

[ برگشت به فهرست افراد ]