مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی

آقای حسن نوری
شماره تلفن86702711
پست سازمانیاپراتور سالن 1000 نفره
محل خدمتمرکز همایش های بین المللی رازی
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۳/۲۰

[ برگشت به فهرست افراد ]