دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • رفاه و تعاون
  • ورزش کارکنان
  • خدمات امور عمومی

تور
اماکن اقامتی
بیمه تکمیلی

مسابقات

یزنامه های ورزشی


فهرست افرادآقای رضا پور سمائی
مدیر امور پشتیبانی و رفاهی
مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی
خانم ویسه اخوان
مسئول دفتر
مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی
خانم زهرا سره بندی
کارشناس
مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی
آقای یعقوبعلی حاصلی


آقای دکتر مرتضی آرمیده
پزشک معتمد
مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی
آقای دکتر سید جمال الدین علن
پزشک


خانم صدیقه معصومی
رئیس اداره رفاه
مدیریت نظارت و توسعه امور عمومی
خانم فاطمه پناهپور
کارشناس سمعی و بصری
اداره رفاه
خانم زهرا دادوی چگنی
کارشناس اداره رفاه
اداره رفاه و تعاون
داود امانی
کارشناس اداره رفاه
اداره رفاه و تعاون
خانم سمیرا تقی زاده

اداره رفاه و تعاون
بهنام جمشیدی
کارشناس
اداره رفاه و تعاون
خانم فاطمه جلیل زاده

اداره رفاه و تعاون
بهروز وارباز

اداره رفاه و تعاون


عبداله صیاد
سرپرست اداره امور قراردادها
اداره امور قراردادها
خانم لیلا حبیبی


خانم کتایون سادات حیدری

اداره امور قراردادها
خانم فاطمه داودنیا

اداره امور قراردادها
خانم حدیث ستوده

اداره امور قراردادها
سید علی طاهری اطاقسرا

اداره امور قراردادها
خانم فروغ یزدانی

اداره امور قراردادها
پرویز مولایی

اداره امور قراردادها
خانم فاطمه دوزنده نیکوی آلمانی
کارشناس امور اداری و مالی
اداره امور قراردادها

خانم فاطمه خمسه
رئیس اداره امور مالی

داود معینی کربکندی
حسابدار
مدیریت نظارت و توسعه امور عمومی-امور مالی
وجه اله عبادی کل تپه
حسابدار
مدیریت نظارت و توسعه امور عمومی-امور مالی
خانم مهسا صیادی
حسابدار
مدیریت نظارت و توسعه امور عمومی-امور مالی
خانم مریم یعقوبی
حسابدار

خانم فرزانه قادری
حسابدارمسئول

داود صبری
حسابدار
مدیریت نظارت و توسعه امور عمومی-امور مالی
خانم صدیقه هاشمی نسب
کارشناس امور مالی/معاون اداره
مدیریت نظارت و توسعه امور عمومی-امور مالی
علیرضا شکری نصرت
متصدی امور دفتری


محرابعلی روحانی
کارپرداز
مدیریت نظارت و توسعه امور عمومی-تدارکات
محرمعلی یعقوبی

مدیریت نظارت و توسعه امور عمومی-تدارکات
عباس عابدی طورانی
انباردار

آرش نباتی
متصدی امور دفتری
مدیریت نظارت و توسعه امور عمومی-تدارکات
علی قربانی بین کلایه

مدیریت نظارت و توسعه امور عمومی-تدارکات

خانم ماندانا رضایی
سرپرست اداره سامانه و دبیرخانه مرکزی
دبیرخانه مرکزی
اکبر خسروی کیان
کمک کارشناس ارزشیابی
سامانه خدمات اداری
اکبر خسروی کیان

سامانه خدمات اداری
خانم ثریا نصیری مستان آباد

سامانه خدمات اداری
خانم سهیلا انصاری

سامانه خدمات اداری
مصطفی ابراهیمی

سامانه خدمات اداری
حسن غلامی

سامانه خدمات اداری
خانم شهناز زارعی

سامانه خدمات اداری
مجید مصطفوی

سامانه خدمات اداری
مرتضی نقدی

دبیرخانه مرکزی
بهروز درخشانی

دبیرخانه مرکزی
علی کباری

دبیرخانه مرکزی
فریدون قیطانی

دبیرخانه مرکزی
آقای میثم مصری
اپراتور سالن 300 نفره(3)
دبیرخانه معاونت توسعه

آقای مرتضی زال

اداره خدمات

آقای علی زمانی
مدیر تاسیسات دانشگاه
مدیریت نظارت و توسعه امور عمومی-واحد تاسیسات
محمد حسین محمدی نیا

مدیریت نظارت و توسعه امور عمومی-واحد تاسیسات
فریس اسدی


رضا دهقانپور

مدیریت نظارت و توسعه امور عمومی-واحد تاسیسات
مرتضی رضائیان


محمد غمامی

مدیریت نظارت و توسعه امور عمومی-واحد تاسیسات
حمید فرجی کیا

مدیریت نظارت و توسعه امور عمومی-واحد تاسیسات
محمد حسین گودرزی

مدیریت نظارت و توسعه امور عمومی-واحد تاسیسات
امیر صادقی لفنجانی

مدیریت نظارت و توسعه امور عمومی-واحد تاسیسات
هوشنگ مهدی زاده

مدیریت نظارت و توسعه امور عمومی-واحد تاسیسات
مهدی آقا مهدی

مدیریت نظارت و توسعه امور عمومی-واحد تاسیسات
محمد رضایی

مدیریت نظارت و توسعه امور عمومی-واحد تاسیسات
حمید تاجیک پازوکی

مدیریت نظارت و توسعه امور عمومی-واحد تاسیسات
عباس چیانی

مدیریت نظارت و توسعه امور عمومی-واحد تاسیسات
سجاد رضایی


احمد زمانیان


مهدی ساریخانی

مدیریت نظارت و توسعه امور عمومی-واحد تاسیسات
علی شفقی


مجتبی شریفی


داود عیسی زاده


ظهراب ظفری شجاع

مدیریت نظارت و توسعه امور عمومی-واحد تاسیسات
یحیی غلامی

مدیریت نظارت و توسعه امور عمومی-واحد تاسیسات
جاوید فرخی

مدیریت نظارت و توسعه امور عمومی-واحد تاسیسات
محمد رضا کیانی مهر


مجید کاهه

مدیریت نظارت و توسعه امور عمومی-واحد تاسیسات
سیروس میدانی

مدیریت نظارت و توسعه امور عمومی-واحد تاسیسات
پیمان محبی

مدیریت نظارت و توسعه امور عمومی-واحد تاسیسات
مسلم نعمت پور

مدیریت نظارت و توسعه امور عمومی-واحد تاسیسات
سیروس ناطقی


داود نصیرایی نژاد

مدیریت نظارت و توسعه امور عمومی-واحد تاسیسات
کریم نوبخت

مدیریت نظارت و توسعه امور عمومی-واحد تاسیسات
رضا نور محمدی

مدیریت نظارت و توسعه امور عمومی-واحد تاسیسات
حسن شاهی

مدیریت نظارت و توسعه امور عمومی-واحد تاسیسات