دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • رفاه و تعاون
  • ورزش کارکنان
  • خدمات امور عمومی

تور
اماکن اقامتی
بیمه تکمیلی

مسابقات

یزنامه های ورزشی


معرفی اداره

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 
 


  • رسیدگی به درخواست خرید کالا و تطبیق آن با موجودی انبار
  • پیش بینی نیازهای تدارکاتی دانشگاه از نظر ابراز و لوازم اداری ، خدماتی فن آزمایشگاهی کارگاهی و مواد خوارکی مورد نیاز
  • آگاهی از موجودی انبارهای دانشگاه به منظور تامین و تدارک مجدد آنها در صورت رسیدن کالا به حداقل
  • اخذ استعلام بها و نمونه کالا با در نظر گرفتن و اجناس و ملزومات و کالا های
  • دستیابی به بهترین نوع کالا از نظر قیمت و کیفیت