دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • رفاه و تعاون
  • ورزش کارکنان
  • خدمات امور عمومی

تور
اماکن اقامتی
بیمه تکمیلی

مسابقات

یزنامه های ورزشی


دستورالعملها و بخشنامه ها

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 
 

دریافت فایل دیوان اصلاح قانون 1   [حجم: 79 کیلوبایت]   [تاریخ: 1394/11/11]
دریافت فایل دیوان اصلاح قانون 2   [حجم: 63 کیلوبایت]   [تاریخ: 1394/11/11]
دریافت فایل قانون مالیات مستقیم   [حجم: 500 کیلوبایت]   [تاریخ: 1394/11/11]
دریافت فایل مالیات افزوده   [حجم: 63 کیلوبایت]   [تاریخ: 1394/11/11]
دریافت فایل دیوان محاسبات   [حجم: 127 کیلوبایت]   [تاریخ: 1394/11/11]
دریافت فایل آیین نامه   [حجم: 5353 کیلوبایت]   [تاریخ: 1394/11/11]
دریافت فایل دیوان قانون الحاقیه   [حجم: 71 کیلوبایت]   [تاریخ: 1394/11/11]
دریافت فایل مالیات بر ارزش افزوده   [حجم: 5353 کیلوبایت]   [تاریخ: 1394/11/11]
دریافت فایل اصل 44 قانون اساسی   [حجم: 90 کیلوبایت]   [تاریخ: 1394/11/11]
دریافت فایل آیین نامه اجرایی موانع تولید   [حجم: 70 کیلوبایت]   [تاریخ: 1394/11/11]
دریافت فایل آیین نامه رسیدگی به شکایات مناقصات   [حجم: 153 کیلوبایت]   [تاریخ: 1394/11/11]
دریافت فایل برنامه اول توسعه   [حجم: 354 کیلوبایت]   [تاریخ: 1394/11/11]
دریافت فایل برنامه دوم توسعه   [حجم: 465 کیلوبایت]   [تاریخ: 1394/11/11]
دریافت فایل برنامه سوم توسعه   [حجم: 671 کیلوبایت]   [تاریخ: 1394/11/11]
دریافت فایل برنامه چهارم توسعه   [حجم: 782 کیلوبایت]   [تاریخ: 1394/11/11]
دریافت فایل برنامه پنجم توسعه   [حجم: 11852 کیلوبایت]   [تاریخ: 1394/11/11]
دریافت فایل قانون اساسی کشور   [حجم: 782 کیلوبایت]   [تاریخ: 1394/11/11]

دفعات مشاهده: 1117 بار   |   دفعات چاپ: 110 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر